Guangzhou JIAMENS CNC Machinery Co.,Ltd.

Customer Service Number: 
    +86-400-931-5193
Tel:  +86-20-34699699
Fax:  +86-20-34699880
Address:No.8, Seven cross Rd Kengtou Eastern Industrial Zone, Nancun Town, Panyu District, Guangzhou, ChinaTo Top